Informationssikkerhed

Brug GapPortalen til jeres arbejde med  informations-sikkerhed

Saml alt jeres risikobaserede compliance-arbejde ét sted

I krydsfeltet mellem lovgivning og standarder inden for GDPR og informationssikkerhed tilbyder vi moduler, der er skræddersyet til præcis jeres ønskede compliance-niveau og behov.

Det smarte og unikke ved de udvidede moduler er, at de giver mulighed for at udnytte sammenhængen mellem data, så den samme data ikke skal kortlægges af flere omgange og i forskellige systemer. Det er både ressource- og tidsbesparende.

Trusselsbillede og indsatser
– når uheldet er ude

Hackere, der stjæler dine data og sælger dem videre, brand, vandskade eller internetkabler, der bliver gravet over? Din virksomhed eller organisation har sandsynligvis iværksat initiativer som fx. firewalls, backup, og netværkssegmentering , der skal sikre jer mod sikkerhedsbrud og den skade, der følger med. Men har I fokus på de rette? Og hvordan er I stillet, når uheldet er ude, og I skal finde vej tilbage fra et IT-sikkerhedsbrud? Vi står for uvildig rådgivning og udarbejdelse af din organisations IT-mæssige trusselsbillede. Og vi har fokus på at oprette overskuelige beredskabsplaner, til bedst muligt sikring mod de udfordringer, som kan ramme jeres organisation.

Hvordan ser jeres trusselsbillede ud?

Der er rigtigt mange steder, hvor det kan gå galt for informationssikkerheden i din organisation eller virksomhed. Som uvildig rådgiver har vi udarbejdet en grundig trusselsanalyse, der giver dig det komplette overblik over informationssikkerheden for lige netop din virksomhed eller organisation. Vores analyse indeholder niveaumæssig opdeling af de væsentligste IT-udfordringer og sårbare punkter, som I både skal, bør og kan forholde jer til. På denne måde bliver du klar til at igangsætte de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og skabe størst mulig sikkerhed for både data, medarbejdere og virksomhed.

IT-trusselsanalyse

Hvor godt er din virksomhed eller organisation sikret mod sikkerhedsbrud?

IT-beredskabsplan

Hvordan kommer i bedst (og hurtigst) muligt tilbage på sporet efter sikkerhedsbrud?

IT-sikkerhedsserviceaftale

Hvordan udvikler jeres trusselsbillede sig over tid og hvilke indsatser bør i prioritere?

Udarbejdelse af IT-beredskabsplaner

Oplever din organisation et sikkerhedsbrud, er mange måske i stand til at monitorere selve bruddet og iværksætte en undersøgelse af, hvad der har været udslagsgivende for bruddet.

Er sikkerhedsbruddet gået “hele vejen igennem”, har du måske også tekniske løsninger som fx. backup til genetablering, men at have den tekniske løsning er ikke det samme som at have en god plan til at komme “på fode” igen.

Vi udvikler konkrete IT-beredskabsplaner, som sender jer tilbage på sporet, uanset, om der er tale om mindre eller større sikkerhedsbrud. Vi udvikler forskellige beredskabsscenarier, der indeholder forskellige niveauer og planer, afhængigt af bruddets type og omfang.  Med en velbeskrevet IT-beredskabsplan forudser vi mulige udfordringer, beskriver processen, når det går galt – og vi tester udførligt, så I hurtigst muligt og på bedst mulig vis er back on track.

N

Kom sikkert tilbage på sporet efter sikkerhedsbrud

N

Få et stærkt overblik over de nødvendige indsatsområder

N

Få en skarp prioritering af indsatsområder og genetablering efter sikkerhedsbruddet

Fordele ved trusselsanalyse og beredskabsplan

N

Tydeliggørelse af nødvendige, forudgående indsatser over for resten af organisationen

N

En velbeskrevet plan, når sikkerhedsbruddet rammer, hjælper jer hurtigt tilbage på sporet

N

En uvildig analyse, som udmunder i konkrete tiltag som er med til at sikre jeres IT

N

Bedst mulig udnyttelse af både økonomiske og menneskelige resourcer i organisationen

Lad os give et bud på, hvordan vi kan hjælpe

Informationssikkerhed?

Lad os tage en snak – måske vi kan hjælpe…

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi bruger udelukkende tekniske cookies på vores hjemmeside. For yderligere information se vores Cookiepolitik.