Artikel

Datatilsynets nye vejledning om direkte markedsføring

Artikel i forbindelse med udsendelse af nyhedsmail onsdag den 9. august 2023.

​I starten af juni 2023 kom Datatilsynet med en ny vejledning om direkte markedsføring.

Hos GapSolutions er vi meget glade for vejledningen, da vi oplever, at mange af vores kunder møder forskellige og komplekse råd, når det kommer til sammenspillet mellem GDPR og markedsføring.

Vejledningen er fyldt med eksempler, og kan aktivt benyttes som opslagsværk. Generelt lægges der op til en dybere gennemgang af behandlingsaktiviteterne, når man arbejder med markedsføring, og det påpeges adskillige gange, at der er tale om et kompliceret område, som ikke kun reguleres af databeskyttelsesreglerne, men også af markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og cookiebekendtgørelsen.

Vejledningen kommer med en definition af begrebet direkte markedsføring, som efter Datatilsynets opfattelse er et forholdsvis bredere begreb, end hvad der tidligere har været tænkt. Datatilsynet mener, at det ikke blot er den direkte henvendelse til de registrerede, som er omfattet, men også (i) indsamling af oplysninger med henblik på at rette henvendelse, (ii) udvælgelse af personer blandt større datasæt med henblik på at rette henvendelse, (iii) deling af oplysninger med tredjeparter med henblik på, at disse kan rette henvendelse, og (iv) profilering med henblik på at udvælge modtagere mv.

Datatilsynet understreger desuden vigtigheden af, at man udtrykkeligt skal angive, hvordan man behandler personoplysningerne, og at det ikke er nok blot at skrive, at personoplysninger behandles til markedsføringsformål.

Herudover behandles indgående de to mest relevante behandlingshjemler for markedsføringsaktiviteter, hvilket er den registreredes samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) samt den dataansvarliges legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f). Det understreges, at artikel 6, stk. 1 litra b, om behandling af personoplysninger som led i en kontrakt, ikke er en mulig behandlingshjemmel.

Hos Gapsolutions vil vi gerne understrege, at vejledningen på intet tidspunkt nævner databeskyttelseslovens § 13 om direkte markedsføring. Dette er i overensstemmelse med Datatilsynets udtalelse i sagen om SmartResponse, hvor der blev sået tvivl om, hvorvidt § 13 ligger indenfor det nationale råderum, som databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2-3 tillader.  Har du tidligere benyttet denne behandlingshjemmel, anbefaler vi, at du sikrer et mere korrekt behandlingsgrundlag.

Til slut findes i vejledningen et afsnit omkring brugen af profilering. I markedsføringsøjemed kan profilering bl.a. benyttes som et værktøj til at forudsige personlige præferencer hos kunder for at gøre markedsføring mere personlig og tilpasset til den enkelte og dermed øge chancerne for, at personen, som markedsføringen er rettet mod, aftager de(t) markedsførte produkt(er). Hvis du som dataansvarlig benytter eller overvejer at benytte profilering i forbindelse med markedsføring, skal du generelt være opmærksom på, at profilering kan udgøre en væsentlig risiko for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Du skal særligt være opmærksom på, at personoplysninger, som oprindeligt er indsamlet til andre formål, alene kan anvendes til profilering i markedsføringsøjemed, hvis profilerings-formålet ikke er uforeneligt med de(t) oprindelige formål. Og du skal være opmærksom på princippet om gennemsigtighed, da profilering ofte er en uigennemsigtig behandlingsaktivitet – særligt for de registrerede.

Find vejledningen om direkte markedsføring her.

Læs mere om Datatilsynets sag om SmartResponse A/S’ behandling af personoplysninger.

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi bruger udelukkende tekniske cookies på vores hjemmeside. For yderligere information se vores Cookiepolitik.