Ekstern DPO-funktion

DPO – en uvildig databeskyttelsesrådgiver

 Den almindeligt udbredte forkortelse for en databeskyttelsesrådgiver er DPO som i Data Protection Officer. Som ekstern DPO i virksomheder og organisationer medvirker vi til, at implementeringen af GDPR-reglerne overholdes i praksis samtidigt med, at vi er kontaktperson til myndigheder. 

Skal der udpeges en DPO i jeres organisation?

Alle offentlige virksomheder skal udpege en DPO. Du skal som privat virksomhed udpege en databeskyttelsesrådgiver, når din behandling af personoplysninger opfylder tre betingelser:

  1. Behandling af personoplysninger skal være din virksomheds kerneaktivitet
  2. Behandlingen skal enten; bestå i regelmæssig og systematisk overvågning af personer, vedrøre følsomme oplysninger eller omhandle oplysninger om strafbare forhold
  3. Din virksomhed skal behandle personoplysninger i et stort omfang

Fordele ved ekstern DPO-funktion

N

Klart troværdighedssignal til kunder og samarbejdspartnere

N

Ingen interessekonflikt mellem jeres eksterne DPO og andre forretningsaktiviteter

N

Vi medbringer erfaringer fra vores arbejde med andre kunder

N

Adgang til uafhængig persondataekspertise, som ikke findes internt

N

En praktisk og økonomisk fornuftig løsning

N

Vi har løbende kontakt til Datatilsynet

Vi indgår en formel samarbejdsaftale, der i detaljer beskriver opgavens indhold og omfang.

Vi afholder statusmøder med kontaktpersonen i virksomheden om overholdelse af Databeskyttelsesforordningens regler og it-sikkerheden, ift. ændringer i virksomheden.

Vi udfører gennemgange af GapPortalen med fokus på efterlevelse af GDPR-kravene, virksomhedens politikker, procedurer, databehandleraftaler, dokumentation og it-sikkerhed. Vi udarbejder en statusrapport med anbefalinger til ledelsen

Vi har kontakten til myndighederne ved databrud, og i samarbejde med ledelsen organiseres beredskabet.

Vi er eksperter på GDPR

Vi ønsker at gøre det lettere for organisationer at være compliant og at arbejde med GDPR. Derfor har vi udviklet GapPortalen. Vi tilbyder også e-learningmodul, databehandlerkontroller og audits m.m. 

Vil du vide mere?

Lad os tage en snak, hvis du vil høre mere om vores eksterne  DPO-funktion

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi bruger udelukkende tekniske cookies på vores hjemmeside. For yderligere information se vores Cookiepolitik.