Kurser

Målrettede GDPR-kurser

fra intro til fordybelse

GDPR udvikler sig hele tiden, og det at være compliant stiller store krav til dig og din virksomhed.
Vi er altid opdateret på den gældende GDPR-lovgivning, og hvordan I i praksis løser opgaven i virksomheden. Samtidigt støtter vi jer i at følge udviklingen selv, så I løbende arbejder med GDPR og derigennem sikrer at I omsætter lovgivningen til compliance.
Vi tilbyder kurser til dig, som er begynder inden for GDPR – og til dig, som allerede arbejder i dybden med GDPR i dag.

GDPR med mening

(grundkursus)

Et endags-kursus for dig, der har brug for et overordnet kendskab til databeskyttelsesreglerne. Har du ansvaret for organisationens GDPR, henviser vi til vores 3-dages kursus i udvidet GDPR.

Udvidet GDPR

(for den GDPR-ansvarlige)

Et tredagesforløb til dig, som har ansvaret for organisationens GDPR og -dokumentation, vejleder kollegerne, håndterer sikkerhedsbrud, bruger GapPortalen osv.

Online kurser & Workshops

Dyk ned i specifikke emner som bl.a. sikkerhedsbrud, billeder/sociale medier, håndtering af TV-overvågning.

GDPR med mening

Grundkursus

Grundlæggende introduktion fra lov til hverdagsbrug

Databeskyttelsesreglerne (GDPR) indebærer en lang række krav, som alle virksomheder har pligt til at overholde.

På kurset “GDPR med mening” tager vi udgangspunkt i GDPR i praksis og oversætter reglerne til noget, som du kan forholde dig til på din arbejdsplads.

På kurset får du en bred viden om GDPR, og om hvordan du kan overholde lovgivningen i praksis. Du får en introduktion til persondata, og får forklaret de vigtigste begreber – så du kan arbejde aktivt med GDPR i din hverdag.

Workshoppen afholdes over en dag fra 9.30-14.30. Vi byder på morgenmad, te og kaffe.

N

Kursusprogram

 • Gennemgang af de grundlæggende elementer og principper i selve forordningen.
 • De 3 kerneområder for, hvordan din virksomhed kan skabe et overblik over virksomhedens persondatabehandling; arbejdsprocesser, informationsaktiver og datamodtagere.
 • PAUSE
 • Fysisk sikkerhed på kontoret – gode råd.
 • En af de mest omtalte områder inden for GDPR – Hvornår skal vi slette data?
 • Vi arbejder med risikovurderinger af jeres behandling og opsætning af kontroller.
 • Afslutningsvist kigger på vi begrebet sikkerhedsbrud, hvad det er og jeres forpligtigelse, hvis der opstår et brud.

Målgruppe

Det kan være svært at finde rundt i reglerne og vide, hvor man skal begynde for at overholde dem alle. Dette kursus er derfor netop til dig, som ikke allerede har en stærk baggrundsviden om databeskyttelsesreglerne.

Pris

4.999 ekskl. moms.

Udvidet GDPR

For den GDPR-ansvarlige

Grundlæggende introduktion fra lov til hverdagsbrug

Er du kunde hos os, og ønsker du at vide mere om persondataforordningen og GapPortalen mange funktioner?

Vores konsulenter giver dig opdateret, værdifuld og brugbar viden, så du ved hjælp af GapPortalen kan omsætte lovgivningens krav og Datatilsynets vejledninger til reel compliance i netop din organisation. Efter undervisningsforløbet er du i stand til selvstændigt at foretage en fuld implementering i GapPortalen.

Kurset strækker sig over 4 uger fordelt på 3 fysiske undervisningsdage.

Målgruppe

Det kan være svært at finde rundt i reglerne og vide, hvor man skal begynde for at overholde dem alle. Dette kursus er derfor netop til dig, som ikke allerede har en stærk baggrundsviden om databeskyttelsesreglerne.

Pris

Pris: 11.999 ekskl. moms.

N

Dag 1 - Fysisk fremmøde - 6 timer

Den første dag står på velkomst og en introduktion til kurset. Vi starter med en introduktion GapPortalen og dens mange funktioner og egenskaber. Her tager vi fat i IT-Systemer og informationsaktiver, hvem der er datamodtagere og ikke mindst hvem, der er databehandler, dataansvarlig eller selvstændig databehandler. Der vil også blive undervist i arbejdsprocesser, og hvordan man korrekt beskriver disse. Undervisningen i dette vil tage sit udgangspunkt i gruppearbejde og fælles gennemgang af konkrete eksempler.

 • Introduktion til kurset og GapPortalen
 • Hvad er og hvorfor skal vi arbejde med GDPR?
 • De grundlæggende principper for god databehandlingsskik
 • De registreredes rettigheder
 • Hvordan opfyldes oplysningspligten?
 • Øvrige GDPR-dokumenter og skabeloner
 • Krav til artikel 30-fortegnelsen
 • Introduktion til IT-systemer / informationsaktiver
 • Gennemgang af datamodtagere og sondringen mellem typerne af datamodtagere.
 • Gruppearbejde: IT-systemer / datamodtagere
 • Introduktion til arbejdsprocesser
 • Opgave i grupper i forhold til hvilke arbejdsprocesser der er relevante
N

Dag 2 - Fysisk fremmøde - 6 timer

Dag to byder på en mere uddybende gennemgang af arbejdsprocesser og juraen bag. Vi går i dybden med, hvad der kræves af et samtykke, for at dette er lovligt, og vi gennemgår GapSolutions tjekliste og skabelon, så I bliver i stand til også fremover selv at udarbejde gyldige samtykker. Vi gennemgår, hvilke yderligere dokumenter, organisationen skal have styr på for at leve op til GDPR, og også her får I helt konkret hjælp via skabeloner mv. Endelig vil vi tage hul på disciplinen med at kende sine databehandlere og dermed genkende, hvad der ikke er databehandlere. Sondringen kan være svær, men underviseren vil give jer så konkrete værktøjer, at I efterfølgende ikke længere vil være utrygge ved at tage stilling til og forstå, hvad sondringen har af konsekvenser. Vi går i dybden med området for databehandleraftaler og -kontroller. Underviseren lærer jer at bruge GapSolutions skabelon til at tjekke, om din databehandleraftale er fyldestgørende og laver en lille sjov konkurrence for jer på dette ellers lidt tørre tema. Til sidst tager vi et kig på det vigtige emne omkring overførsel til 3. lande, som for tiden er meget relevant, og vi lærer, hvad en Transfer Impact Assesment (TIA) er, og hvornår dette nødvendige dokument skal udformes.

 • Lovligt grundlag/hjemmel
 • Opgave om lovligt grundlag
 • Samtykke og checkliste til kontrol af jeres egne samtykker
 • Øvrige GDPR-dokumenter og skabeloner
 • Sondringen mellem databehandlere og selvstændigt dataansvarlige
 • Fælles dataansvar
 • Databehandleraftaler, tjekliste
 • Konkurrence!!!
 • Kontrol med databehandlere
 • Overførsel til usikre 3. lande
 • TIA og SCC mv.
N

Dag 3 - Fysisk fremmøde - 6 timer

Den sidste dag starter med opsamling fra sidste gang og gennemgang af eventuelle opgaver. Herefter vil vi tage udgangspunkt i, hvordan I som virksomhed passer bedst på personoplysninger – de såkaldte sikkerhedsforanstaltninger. Underviseren vil komme med hands on-eksempler anbefalinger til, hvordan man gør samt eksempler fra ”den virkelige verden” ift., hvad I ellers risikerer kan gå galt. I får præsenteret solid erfaring og gode råd til, hvordan man helt konkret får resten af organisationen og ledelsen med i GDPR-overholdelsen, og hvordan dette kan automatisk kan dokumenteres efterfølgende. Som en del heraf vil vi inddrage portalens muligheder for nem og effektiv medarbejdertræning, så flere i virksomheden kan få en forståelse for GDPR.

Endelig vil vi træne jer i håndteringen af sikkerhedsbrud og sikre, at I er forberedte til så vidt muligt at undgå dette, men også præcist ved, hvordan I skal håndtere det den dag, det sker. I får også gode råd til, hvordan dette skal håndteres for at undgå bødeniveau, og I får brugbare udkast med hjem til at kunne lave organisationens eget sikkerhedsbrudsmateriale. Sikkerhedsforanstaltninger

 • Awareness – hvordan får du dine kolleger og ledelsen med på vognen
 • Gennemgang af kravet til at slette data
 • Risikovurderinger
 • Hvordan vedligeholder du din GDPR? – kontroller og årshjul
 • Når det går galt!
 • Opgave i grupper i forhold til sikkerhedsbrud
 • Afslutning og evaluering

 

Online kurser og workshops

Dyk ned i fagspecifikke emner - online eller fysisk

På vores online kurser og workshops tilbyder vi relevante, fagspecifikke emner, som du kan dykke ned i – enten online eller fysiske workshops. Vi opdaterer løbende emnebanken med nye branche- og emnespecifikke kurser. 

N

Udvalgte temaer

 • GDPR og billeder/sociale medier
 • GDPR og samtykke
 • Sikkerhedsbrud
 • Håndtering af anmodninger om indsigt målrettet forsyningsvirksomheder
 • Håndtering af TV-overvågning

Målgruppe

Til dig, der ønsker emnespecifikke og korte videnssessioner.

Pris

fra 796 kr – 1.595 ekskl. moms.

Bliv kontaktet for at høre mere om vores kurser

Lad os hjælpe dig med at finde det rette kursus for dig

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi bruger udelukkende tekniske cookies på vores hjemmeside. For yderligere information se vores Cookiepolitik.