Kurser

Målrettede GDPR-kurser

fra intro til fordybelse

GDPR udvikler sig hele tiden, og det at være compliant stiller store krav til dig og din virksomhed.
Vi er altid opdateret på den gældende GDPR-lovgivning, og hvordan I i praksis løser opgaven i virksomheden. Samtidigt støtter vi jer i at følge udviklingen selv, så I løbende arbejder med GDPR og derigennem sikrer at I omsætter lovgivningen til compliance.
Vi tilbyder kurser til dig, som er begynder inden for GDPR – og til dig, som allerede arbejder i dybden med GDPR i dag.

Grundlæggende GDPR

Et endags-kursus til dig, som er ny inden for GDPR og ønsker en introduktion til emnet og databeskyttelsesreglerne

360° GDPR

Et firedages forløb til dig, som ønsker et dybere indblik i GDPR og forståelse af, hvordan du kan arbejde med det i hverdagen.

Online kurser & Workshops

Dyk ned i specifikke emner som bl.a. sikkerhedsbrud, billeder/sociale medier, håndtering af TV-overvågning.

Grundlæggende GDPR

Til dig, der er ny inden for GDPR

Grundlæggende introduktion fra lov til hverdagsbrug

Databeskyttelsesreglerne (GDPR) indebærer en lang række krav, som alle virksomheder har pligt til at overholde.

På GDPR 101 tager vi udgangspunkt i GDPR i praksis og oversætter reglerne til noget, som du kan forholde dig til på din arbejdsplads.

På kurset får du en bred viden om GDPR, og om hvordan du kan overholde lovgivningen i praksis. Du får en introduktion til persondata, og får forklaret de vigtigste begreber – så du kan arbejde aktivt med GDPR i din hverdag.

Workshoppen afholdes over en dag fra 9.30-14.30. Vi byder på morgenmad, te og kaffe.

N

Kursusprogram

 • Gennemgang af de grundlæggende elementer og principper i selve forordningen.
 • De 3 kerneområder for, hvordan din virksomhed kan skabe et overblik over virksomhedens persondatabehandling; arbejdsprocesser, informationsaktiver og datamodtagere.
 • PAUSE
 • Fysisk sikkerhed på kontoret – gode råd.
 • En af de mest omtalte områder inden for GDPR – Hvornår skal vi slette data?
 • Vi arbejder med risikovurderinger af jeres behandling og opsætning af kontroller.
 • Afslutningsvist kigger på vi begrebet sikkerhedsbrud, hvad det er og jeres forpligtigelse, hvis der opstår et brud.

Målgruppe

Det kan være svært at finde rundt i reglerne og vide, hvor man skal begynde for at overholde dem alle. Dette kursus er derfor netop til dig, som ikke allerede har en stærk baggrundsviden om databeskyttelsesreglerne.

Pris

2.299 ekskl. moms.

GDPR 360

Til dig, der vil dykke dybere ned i GDPR og GDPR-portalens funktioner

Grundlæggende introduktion fra lov til hverdagsbrug

Er du kunde hos os, og ønsker du at vide mere om persondataforordningen og GDPR-portalens mange funktioner?

Vores konsulenter giver dig opdateret, værdifuld og brugbar viden, så du ved hjælp af GDPR-portalen kan omsætte lovgivningens krav og Datatilsynets vejledninger til reel compliance i netop din organisation. Efter undervisningsforløbet er du i stand til selvstændigt at foretage en fuld implementering i GDPR-portalen.

Kurset strækker sig over 4 uger fordelt på 4 fysiske undervisningsdage.

Målgruppe

Det kan være svært at finde rundt i reglerne og vide, hvor man skal begynde for at overholde dem alle. Dette kursus er derfor netop til dig, som ikke allerede har en stærk baggrundsviden om databeskyttelsesreglerne.

Pris

Pris: 11.999 ekskl. moms.

N

Dag 1 - Fysisk fremmøde - 6 timer

Den første dag står på velkomst og en introduktion til kurset. Vi starter med en introduktion GDPR-portalen og dens mange funktioner og egenskaber. Her tager vi fat i IT-Systemer og informationsaktiver, hvem der er datamodtagere og ikke mindst hvem der er databehandler, dataansvarlig eller selvstændig databehandler. Der vil også blive undervist i arbejdsprocesser og hvordan man korrekt beskriver disse. Undervisningen i dette vil tage sit udgangspunkt i gruppearbejde og fælles gennemgang af konkrete eksempler.

 • Introduktion til kurset og GPDR-portalen
 • Introduktion til IT-systemer / informationsaktiver
 • Gennemgang af datamodtagere og sondringen mellem typerne af datamodtagere.
 • Gruppearbejde: IT-systemer / datamodtagere
 • Introduktion til arbejdsprocesser
 • Opgave i grupper i forhold til hvilke arbejdsprocesser der er relevante
N

Dag 2 - Fysisk fremmøde - 6 timer

Dag to byder på en mere uddybende gennemgang af arbejdsprocesser og juraen bag. Som noget af det vigtigste tager vi et kig på det vigtige emne omkring overførsel til 3. lande, som for tiden er meget relevant. Herudover kigges der på sletning af data og sikkerhedsforanstaltninger også undervises der i det lovlige grundlag omkring behandling af personoplysninger. Til sidst undervises der i oplysningspligten og de skabeloner som PersondataSupport har udarbejdet og hvad kursisterne skal arbejde med til næste gang.

 • Arbejde med arbejdsprocesser, med fokus på: lovligt grundlag, oplysningspligt, overførsel til usikre 3. lande, slettes data, sikkerhedsforanstaltninger, adgang til data.
 • Introduktion til lovligt grundlag
 • Opgave i grupper i forhold til lovligt grundlag.
 • Introduktion til oplysningspligten herunder benævnelse af skabeloner.
 • Gennemgang af kravet til at slette data
 • Præsentation af opgaver til næste gang
N

Dag 3 - Fysisk fremmøde - 6 timer

 • Denne dag starter med opsamling fra sidste gang og gennemgang af de udarbejdede dokumenter. Herefter vil vi påbegynde undervisningen i, hvordan man opretter kontroller med slettet data, politikker og kontroller med databehandlere. Ydermere vil konsulenten vise GapSolutions skabelon til at tjekke om din databehandleraftale er fyldestgørende. Til slut vil opgaver til næste gang blive præsenteret.

  • Risikovurderinger og oprettelse af kontroller ud fra slettet data og politikker
  • kontrol med databehandlere
  • Tjekliste til databehandleraftale
  • Opgave sendes ud til alle som afslutning på dagen.
N

Dag 4 - Fysisk fremmøde - 6 timer

Denne dag starter med gennemgang af opgaverne fra sidst og evaluering. Herudover vil vi gennemgå hvad et sikkerhedsbrud er og hvad det vil sige at føre sikkerhedsbrudslog. Herefter vil vi lave opgaver i grupper omhandlende dette emne. Dernæst er det tid til at kigge på hvad en Transfer Impact Assesment (TIA) er. Det er den seneste tid blevet en nødvendighed at udarbejde et sådant dokument og dermed et stærkt relevant element i dette kursus. Til sidst vil vi kigge på GDPR i praksis altså hvordan får vi det integreret i virksomheden, hvordan inviterer vi medarbejdere, hvordan sender vi dokumentation ud mm. Desuden kigger vi på medarbejder træning, så flere i virksomheden kan få en forståelse for GDPR.

 • Gennemgang af opgave
 • Introduktion til databrud + databrudslog
 • Opgave i grupper i forhold til databrud
 • TIA
 • GDPR i praksis

Online kurser og workshops

Dyk ned i fagspecifikke emner - online eller fysisk

På vores online kurser og workshops tilbyder vi relevante, fagspecifikke emner, som du kan dykke ned i – enten online eller fysiske workshops. Vi opdaterer løbende emnebanken med nye branche- og emnespecifikke kurser. 

N

Udvalgte temaer

 • GDPR og billeder/sociale medier
 • GDPR og samtykke
 • Sikkerhedsbrud
 • Håndtering af anmodninger om indsigt målrettet forsyningsvirksomheder
 • Håndtering af TV-overvågning

Målgruppe

Til dig, der ønsker emnespecifikke og korte videnssessioner.

Pris

fra 796 kr – 1.595 ekskl. moms.

Bliv kontaktet for at høre mere om vores kurser

Lad os hjælpe dig med at finde det rette kursus for dig

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik