Databehandlertilsyn

Tilsyn med databehandlere

Er du compliance-ansvarlig i en virksomhed eller organisation med eksempelvis ressourcemæssige udfordringer? Vi udfører tilsyn med databehandlere for en lang række små og store virksomheder og organisationer. 

Ifølge Datatilsynets vejledninger skal den dataansvarlige påse behandlingssikkerheden hos sine databehandlere. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt blot at indgå en databehandleraftale med for eksempel en it-leverandør. Du må som dataansvarlig føre et tilsyn med, at indholdet i den indgåede databehandleraftale efterleves, herunder at databehandleren har gennemført de aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Du kan vælge selv at påse behandlingssikkerheden hos dine databehandlere eller overdrage opgaven til en ekstern, uafhængig tredjepart – som fx. os. 

Eksternt tilsyn med databehandlere indeholder

N

Årligt tilsyn med dine databehandleraftaler

N

Gap-analyse og håndtering af gaps

N

Gennemlæsning af databehandleraftalens indhold

N

Gennemgang af den indhentede dokumentation

N

Skriftlig informationsindsamling

N

Gennemgang af de relevante registreringer i GDPR-portalen

N

Risikovurderinger af alle processer og IT-aktiver

N

Dokumentation (revisorerklæring, databehandlerens egen erklæring eller besvarelse af vores spørgeskema).

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi er ISO 27001-certificeret og ISAE 3000-auditeret.