GapPortalen

Implementering af
GDPR-løsninger

I små firmaer betyder konsulenthjælp et mindre træk på egne, begrænsede medarbejderressourcer. For større virksomheder, med en kompleks og måske multinational organisation, er ekspertviden og erfaring ofte en nødvendighed.

Vi tilbyder implementering af GDPR og opbygning af viden og praksis til efterfølgende og kontinuerligt at kunne efterleve reglerne – til både små og store organisationer og virksomheder.

Implementeringsopgaver er i sagens natur forskellige – de varierer fra ganske få dage i mindre firmaer til en relativ langvarig proces i store virksomheder.

Hvad er GapPortalen?

GapPortalen omsætter Databeskyttelsesforordningen til praksis og er jeres direkte adgang til  kortlægning, kontroller, risikovurderinger, analyser og dokumentation af jeres GDPR.

GapPortalen hjælper jer i arbejdet med at være compliant, og I bestemmer selv, hvilket niveau af involvering I har brug for fra vores konsulenter.  I får adgang til en brugervenlig og lettilgængelig portal, som ikke går på kompromis med hverken faglighed eller det juridiske indhold.

GapPortalen sparer jer for tid og væsentlige medarbejderressourcer. Portalen er opbygget, så I fra ende til anden bliver guidet gennem implementeringsprocessen og ikke mindst det efterfølgende vedligeholdende arbejde. Det er en praktisk og lettilgængelig online-løsning, der ikke kræver ekspertviden at anvende.

Udvalgte features i GapPortalen

N

Nem kortlægning af arbejdsprocesser, databehandlere og it-systemer

N

Ubegrænset antal brugere med mulighed for at individuelle brugerrettigheder

N

Modul til risikovurdering af dataaktiver og behandlingsaktiviteter

N

Kontrolmodul med årshjul til oprettelse og udførelse af periodiske kontroller

N

Vejledninger, hjælpedokumenter og tjeklister

N

Tilkøbsmodul til e-learning og awareness-træning

N

Separat overblik og dokumentation af hændelsesforløb ifm. kontrol af databehandlere

N

Upload dine filer til GapPortalen og modtag læsekvitteringer

N

Udkast til politikker, procedurer, personalehåndbog, fortrolighedsaftaler og samtykkeerklæringer

N

GDPR-juridisk og teknisk hjælpelinje

N

Dasboard der giver dig overblik over GDPR-arbejdet i portalen

N

Assistance ved første tilsynsbesøg fra Datatilsynet

GDPR-løsning til komplekse organisationer

Som en del af GapPortalen tilbyder vi en gruppeportal, som er den ukomplicerede løsning til komplekse organisationer.
Gruppeportalen er et uundværligt værktøj for dig, som er databeskyttelsesrådgiver eller compliance-ansvarlig.

Gruppeportalen er relevant for blandt andre:

Med gruppeportalen får I:

E

Erhvervsvirksomheder med datterselskaber

N

mulighed for hurtigere at foretage identiske registreringer for flere selskaber eller medlemmer

E

Landsorganisationer med lokalafdelinger

N

overblik og simultan opdatering for alle eller udvalgte datterselskaber og medlemmer

E

It-fællesskaber for uddannelsesinstitutioner

E

Administrationsselskaber for boligorganisationer

E

Administrative serviceselskaber for forsyningsvirksomheder

N

administrativ adgang til samtlige GDPR-konti på tværs af koncernen eller organisationen

Løbende opdateringer i portalen

GapPortalen opdateres løbende med de nyeste sikkerhedsanvisninger og lovgivninger, ligesom vi løbende forbedrer brugerflade og tilføjer funktioner – ofte med afsæt i erfaringsudveksling og faglig sparring med vores kunder.

Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg for at lære din virksomhed bedre at kende, præsentere GapPortalen og give vores bud på en fornuftig GDPR-løsning. Du er også velkommen til på egen hånd at prøve en demo-version.

Eksempel på implementeringspakke

N

Opdatering af alle relevante data i GapPortalen

N

Udarbejdelse af retningslinjer for persondatabehandling

N

Risikovurdering af alle processer

N

Analyse af indsatsområder

N

Sikring af juridisk grundlag

N

Træning af medarbejdere

N

Opsætning af kontroller

Brug for hjælp til implementering?

Lad os sammen afdække behovet for hjælp til implementering

Adresse
                            

GapSolutions A/S
Uraniavej 6, 1.
DK-8700 Horsens

CVR
                            

CVR-nr. 38582356

Telefon
                           

Salg & administration
(+45) 8844 0808

Helpline & konsulenter
(+45) 2199 0808

E-mail
                            

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi bruger udelukkende tekniske cookies på vores hjemmeside. For yderligere information se vores Cookiepolitik.